rbc-online

Vegetable is very good for health.
Je eigen groenten verbouwen is een goed idee

Je eigen groenten verbouwen is een goed idee

Het ontwikkelen van je eigen groenten is om een ​​aantal redenen een briljante gedachte …

Na de Tweede Wereldoorlog zouden nieuwe traditionele teeltprocedures onder leiding van enorme organisaties de manier waarop boeren hun oogst ontwikkelen definitief veranderen. Rond die tijd hield het ontwikkelen van je eigen groenten in dat je van nature geavanceerde grond zou gebruiken, je groenten zou draaien zodat het vuil niet zou worden afgevoerd van expliciete supplementen, en wat zou bewaren voor de winter.

Naarmate de tijd verstreek, veranderden mensen hun neiging van het ontwikkelen van je eigen groenten naar het kopen van groenten uit enorme winkels, volledig in de overtuiging dat deze groenten leken op de groenten die ze zouden hebben gegeten toen ze kinderen waren. Dit is echter niet de situatie. De huidige groenten die we van het rek betalen, zijn niet zo gevuld als ze zouden moeten zijn en zijn meer dan niet gebonden met insectenspray of pesticiden.

Laat me onthullen wat er de afgelopen 50 jaar met cultivatietechnieken is gebeurd, hoe cultivatiestrategieën zijn veranderd.

1. Het ontwikkelen van je eigen groenten door gebruik te maken van de gemengde cultivatie / gewasrevolutie-strategie werd verdrongen door steeds maar één soort groente te ontwikkelen in een vergelijkbare bodem.

In het midden van de jaren zestig begonnen boeren vast te zitten met de mogelijkheid dat het, in tegenstelling tot het volgen van de typische strategieën voor het ontwikkelen van je eigen groenten, winstgevender zou zijn om immense velden van één opbrengst te planten en meer kunstmatige mest te gebruiken die door organisaties en de overheid werd gegarandeerd. hetzelfde komt neer op compost. Ze hadden de garantie gekregen dat de kosten van de mest uiteindelijk zouden worden gecompenseerd door meer producten te verkopen.

2. Natuurlijke compost werd verdrongen door “uniek” vervaardigde korrelvormige mest op synthetische basis.

Hoe het ook zij, toen de boeren begonnen met het verlaten van de gemengde teelt en het ontwikkelen van uw eigen groenten voor het ontwikkelen van enorme oogsten van slechts één, misschien twee soorten groente, werd het vuil geleidelijk afgevoerd van de broodnodige supplementen. Het vuil kreeg geen aanvullende supplementen sinds de voorbereiding met natuurlijke mest / uitwerpselen uit het verleden en het oogpunt van de oogst waren weggevaagd.

Om de situatie te verergeren, konden / konden de nieuw geproduceerde compost het vuil niet vernieuwen met alle essentiële micronutriënten en macronutriënten, niet de een of de ander, dus de oogst van elke boer is minder gezond geworden, uitgeput in aanvulling en absoluut niet smaken zo hemels als degenen die “Gramma vroeger ontwikkelde”.

3: Door gebruik te maken van de nieuwe hedendaagse technieken voor een kunstmatige behandeling op synthetische basis, in tegenstelling tot het ontwikkelen van je eigen groenten en het gebruik van natuurlijke bodemcorrecties, moeten boeren extreem douchen omdat de oogsten minder solide worden.

Waarom?

Elke groente die niet bepaald stevig is, wordt des te vaker aangevallen door insecten of schimmels; daarom, om hun oogsten te beschermen tegen verwoesting en bovendien nuttig te zoeken voor de klant, moeten deze enorme boeren de optie kiezen om des te regelmatiger met insecten te spetteren spray evenals pesticiden.

Deze nieuwe manier van cultiveren week sterk af van de stijl die werd gebruikt toen je je eigen groenten zou ontwikkelen met behulp van strategieën die de groenten gezond hielden en vol met supplementen. Het is duidelijk dat deze nieuwe strategieën geen vergelijkbare aard van gezonde groenten konden opleveren.

4: Boeren worden gedwongen om meststoffen te gebruiken in plaats van natuurlijke compost.

Mijn broer of zus kende een deel van deze boeren inderdaad goed en op een dag in 2003 vroeg hij er een bij hen: “Waarom gebruiken boeren in vredesnaam dergelijk afval?”

De rancher antwoordde: “Het behandelen van de grond, de compost van de ossen is moeilijk ‘te pakken’ te krijgen ‘gezien het feit dat de ossenmannen zich eraan vastklampen. De groenteboeren die geen koeien claimen, moeten de optie kiezen om deze mest te kopen!”

Hij ging verder met te verduidelijken dat de meeste boeren bijna geen geld hebben, dus het niet kunnen verdragen om per ton mest te kopen; vervolgens zouden ze afhankelijk moeten zijn van deze op verbinding gebaseerde, goedkopere compost.

Dit is geen opbeurend nieuws voor de klant, wij, die niet begrepen hoeveel de aard van de groenten was verzwakt, maar waren gaan kopen in plaats van zelf groenten te ontwikkelen.

De koper begreep heel lang niet dat ze belangrijk waren voor een vreselijke cirkel … 1) groenten die steeds meer in supplementen ontbraken en 2) insectenspray / pesticide op ons voedsel en zich verspreiden in onze grondwaterspiegel. Geen grote verrassing dat maligniteit en andere ziekten wijdverspreid zijn!

Bovendien, momenteel voor de meest merkbaar vreselijke updates over alle.

5. Ik werd me hier oorspronkelijk van bewust in januari 2010. Grote organisaties in de VS proberen veeboeren (en de conventionele bezitter die een poging wil wagen om je eigen groenten te ontwikkelen) te dwingen om GENETISCH VERANDERDE ZADEN in hun land te kopen en te planten. velden. Ze moeten de biologische teelt verbieden.

In het geval dat deze organisaties hun leiding krijgen door middel van specifieke rekeningen die op administratief niveau worden aangenomen, zouden de boeren voor een vreselijk dilemma komen te staan: erfelijk aangepaste zaden gebruiken of hun boerderijen verliezen; maak gebruik van kunstmatige mest die van deze bedrijven is gekocht … Bijna hetzelfde als het deuntje: ik heb mijn geest te danken aan de winkel van de organisatie.

Volgens het verhaal “De toekomst van ons voedsel” zijn grote organisaties van plan zaden te verkopen die erfelijk zijn aangepast om na een jaar van ontwikkeling in stukken te vallen. In het geval dat dat gebeurt, wordt dat een zielige dag voor de twee boeren en gazonplanters.

Op welke manier hebben boeren de mogelijkheid om te volharden? Met welke methode zullen we het verdragen als we onze zaden niet mogen plukken bij het ontwikkelen van je eigen groenten? Op welke manier kunnen zaden iets opzij worden gezet voor de oogst van volgend jaar als ze in stukken vallen? Hoe deze planten zich ontwikkelen uit erfelijk aangepaste zaden, zullen ons welzijn beïnvloeden.

Continue Reading
Improve Performance With Vegetables

Improve Performance With Vegetables

From Dinner Table to Sports Arena

There is an unmistakable advantage that you can use to prepare more diligently, recoup quicker from exercises, mend harmed muscles, decrease irritation of joints, and improve your energy. It’s something your rivals don’t completely utilize. It’s modest. It’s in your kitchen. It’s green, red, blue, yellow, orange, and white. In particular, it’s alive!

Vegetables structure an association between the supper table and sports execution. Speed and force competitors particularly need high amounts of new vegetables in the eating routine to battle the outrageous channel on synthetic fuel that is important for extraordinary running, weight lifting, and plyometrics. By consistently eating a wide scope of vegetables, speed/power competitors can get ideal execution from their focal sensory system, a definitive wellspring of speed. Here is an approach to isolate yourself from the group, basically by supporting your sensory system as opposed to simply zeroing in on muscles. The sensory system instructs the muscles and when to do it. Feed your sensory system and win. The food the sensory system benefits from originates from creature protein and fats, all set to work by produce.

New vegetables help in the ingestion of different supplements. A protein rich eating regimen, fundamental to any speed/influence competitor, is initiated with green verdant vegetables. Indeed, even the consistent ingestion of fiber from vegetables helps the gut in absorbing the supplements in creature protein. Quality fats, so basic to the eating routine of speed/power competitors, have a significant part in vegetable admission. The supplements in vegetation are consumed best within the sight of fats, while the roughage of vegetation helps the body in processing the fats. This all signifies a delayed processing, holding insulin levels under control so you become perpetually insulin touchy, responding forcefully in the picked minutes when insulin is delivered.

Each morning competitors obediently open containers of pills at that point swallow a small bunch of nutrients, minerals, and God-recognizes what. In spite of the significant expense while including all the jugs together, unfortunately a huge rate goes down the latrine. There is a straightforward method to determine the issue. Do it the manner in which our progenitors have accomplished for a very long time or thereabouts. Eat the micronutrients from their source, vegetation. Try not to take folic corrosive pills (nutrient B-9) when you should simply have a plate of mixed greens for supper. Why stifle on research center made nutrient C when the source is from new vegetables? You need minerals? Go to the source, vegetables.

A Vegetable Each Day Keeps the Vultures Away

Lacking vegetable utilization plays destruction on a competitor. It causes muscle harm, early weariness, and below average execution. It intrudes on the proficiency of the resistant framework, prompting infection and wounds. Besides, exceptional preparing brings about the arrival of muscle harming free-extremists. With ordinary every day utilization of new vegetables, characteristic cell reinforcements can battle the free-revolutionaries. Cell reinforcements are especially powerful when joined with plant supplements (phytonutrients). This blend incredibly influences execution.

Phytonutrients invigorate the focal sensory system (CNS). They help in cell flagging, hence influencing the way that the CNS conveys messages. This CNS informing is profoundly mitigating and helps in the development and fix of body tissue. The feared post-exercise DOMS (postponed beginning of strong irritation) is specifically compelling to speed and power competitors who totally should prepare with rebuffing force. Phytonutrients help control DOMS.

Speed and force competitors must increment new vegetable utilization for another basic explanation, their pH balance. This is a convoluted issue. Any competitor who wasn’t brought into the world with one out of many ability must work insane long stretches of exceptional preparing to figure out how to progress. The body must be ceaselessly developed to have the option to apply more power to the ground. To fuel this exceptional work and development the competitor needs to devour a high measure of protein, about 25% of dietary admission.

The aftereffect of so much protein thus much exceptional exercise moves the pH balance altogether to the acidic side. An acidic unevenness acts like a magnet for muscle aggravation, touchiness, and the beginning of injury. Confusing this is the standard American eating routine that is exceptionally acidic. Meat and dairy are acidic, yet so are the handled fats in the vast majority of our prepared nourishments. Rice is acidic, espresso is acidic, as are fixings. Significantly, organic product thinks and natural product juices are acidic. Because of our excessively acidic eating regimen, a large number of individuals experience the ill effects of stomach acids, at that point indiscriminately follow the multi-billion dollar drug industry to take “against corrosive.” But the enchantment pills do basically nothing. By eating high measures of new vegetables you can diminish causticity, lessen wounds, and decrease muscle disturbance without visiting the specialist and without taking one more medication.

The arrangement is to change an acidic pH equalization to antacid level by eating a wide scope of vegetables. Keep in mind, serious exercise brings about an acidic pH, subsequently every extraordinary preparing competitor must eat an abnormally high amount of vegetables to move the pH equalization to the soluble side. Different things help, as well. Shockingly, wild nectar is basic. Many speed preparing competitors supplement with beta alinine which is soluble.

A high soluble eating regimen is likewise high in calcium from the green verdant vegetables. Calcium is best invested in a high basic climate; not taking calcium pills encompassed by an acidic eating regimen. Calcium is basic for speed preparing competitors since it is instrumental in lessening aggravation and muscle touchiness. Sore joints in the wake of lifting loads can be alleviated by the calcium in green verdant vegetables. It likewise helps the insusceptible framework to lessen odds of contracting a bug.

One more fundamental capacity of keeping up an eating routine wealthy in new vegetables is the “inside brush” framework. With normal vegetable utilization, the fiber will in general tidy and up the gut. This considers more supplements to come into contact with the intestinal surface and consequently help with processing. The inside surface remains animated and more fit for preparing food. The body at that point gets the advantages of a lot more supplements. The fiber from new vegetables is altogether more noteworthy than entire wheat or oats. One cup of oats has 4 grams of fiber. Contrast that with avocados which have 11 grams for each cup, carrots 7, vegetable soup 7, and broccoli 6.

The 4-S Solution

Plate of mixed greens Soup Sauce Slices

It doesn’t make a difference in the event that you love vegetables or scorn them. You as of now eat them now so try to get a greater amount of them down your throat absent a lot of complain. Take care of the issue of eating more vegetables the easy way. This is finished by taking your vegetables in parts.

Start with serving of mixed greens. Have a major plate of mixed greens each night first, before having whatever else for supper. Ensure the serving of mixed greens is differed in vegetables, not simply lettuce (the most un-nutritious green verdant vegetable.) Toss in olives, carrots, parsley, sprouts, and practically any vegetable in sight. Have an olive oil and vinegar dressing with spices for nourishment and taste. Different evenings have a Cesar plate of mixed greens, Greek serving of mixed greens, or emulate your own Olive Garden plate of mixed greens. The supper plate of mixed greens ought to be viewed as mandatory.

Next, start having a huge bowl of vegetable based soup a few times each week. A gigantic pot of custom made soup works best, enhanced with chicken or ham bone. Attempt various sorts of soup, however twofold the vegetable sum in every formula. The more it cooks, the better it tastes. Freeze the extras and appreciate later.

You eat ketchup now, why not simply grow dietary admission of this vegetable sauce? Make an assortment of vegetable sauces and dump it on stimulating chips and later everywhere on your supper. Start having cuts of celery or carrot to use as a scoop. Make a great deal of hand crafted salsa and avocado – guacamole. Make tasty vegetable sauce to top meat dishes the manner in which you use ketchup. Another extraordinary method to have condensed vegetables is squeezing. Become familiar with the specialty of vegetable squeezing that has heaps of mash remaining. The extraordinary taste will flabbergast even the most vegetable despising among you.

Continue Reading
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram